Om oss

Aros 2C är ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF), vilket betyder att vi återinvesterar vinsten i företaget och företagets personal. Vi vill ge människor som står en bit från arbetsmarknaden en möjlighet att arbetsträna hos oss till 100% av sin egen förmåga. Det kan t ex handla om människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna en längre tid.

Vi har validerat vår affärsidé sedan den 5 april 2018. Företaget drivs som en ekonomisk förening med en styrelse, där alla medlemmarna har möjlighet att påverka hur företaget ska drivas. Föreningen startade genom ett projekt för socialt entreprenörsskap: Take Off, som drivs av Västerås stad, Coompanion, Create, Västerås Science Park, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Affärsidén bygger på att vi såg ett samhälle där mycket fullt funktionella saker slängs. Denna slit- och slängmentalitet är förkastlig för oss, ekonomin och vår jord. Vi måste helt enkelt ta tillvara på det vi har.

jordglob med skräp
jordglob med återvinningssymbol

I Aros 2C jobbar vi tillsammans med att värna om miljön, ha ett hållbart företagande och att ha individen i fokus. Den värdegrunden önskar vi att alla medarbetare strävar efter. Som medarbetare visar vi hänsyn och respekt mot varandra. Vi har ett trevligt bemötande och hjälper varandra att utvecklas utifrån våra olika förutsättningar.

Via våra samarbetspartners hämtar vi hela bohag som vi sedan säljer via vår second hand-butik. Vår filosofil är att återbruka i största möjliga mån vilket innebär att vi renoverar det som är trasigt istället för att kassera om det är möjligt. Vi skänker även det vi har mycket av till hemlösa, kvinnojourer, äldreboenden, missbruksboenden m fl ekonomiskt utsatta grupper.

Vårt mål är att utveckla verksamheten med mer kreativ upcycling där vi tar återbruk ett steg längre och skapar egna produkter av återbrukat material som annars skulle ha hamnat på tippen.